Gå til innholdet

INFLUENSAVAKSINERING PÅ APOTEK

Influensa rammer 5-10 prosent av befolkningen hver sesong, det tilsvarer opp mot 500 000 nordmenn. De fleste blir friske etter en uke, men ca. 5 000 personer blir innlagt på sykehus hver sesong. Nå kan du ta influensavaksinen på 600 apotek over hele landet.

HVORFOR SKAL DU VAKSINERE DEG?TILHØRER DU RISIKOGRUPPEN?
Totalt er det ca. 1,6 million mennesker i Norge som har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan gi økt risiko for å få lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen. Helsegevinstene kan derfor være store dersom du vaksinerer deg. 

ER DU IKKE I RISIKOGRUPPEN?
Det er viktig å tenke på at selv om kroppen din tåler influensa, kan det hende at bestemoren din, kollegaen din eller babyen din ikke gjør det. Tar du vaksinen reduseres risikoen for at dine nærmeste blir smittet. I tillegg er det mindre sannsynlig at du blir borte fra jobben på grunn av influensa. 

DU BØR IKKE TA VAKSINEN DERSOM DU HAR FEBER
Dersom du har feber er det et tegn på at immunsystemet jobber med å slå ned en infeksjon. Vaksinasjon bør derfor utsettes hvis du føler deg syk og er medtatt.  

BIVIRKNINGER
De aller færreste opplever bivirkninger, men influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden (Kilde: FHI)

HVEM KAN TA INFLUENSAVAKSINE?Alle over 12 år kan vaksinere seg i apotek.

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine spesielt til: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svanger-skapsuke
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Personer med

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, lever- eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom/skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg anbefales helsepersonell med pasientkontakt​ å vaksinere segINFLUENSAVAKSINE PÅ APOTEK - SLIK GJØR DU DET

 1. Du trenger resept for å ta influensavaksine. Det får du hos fastlegen eller en nettlege. For nettleger som samarbeider med apotek, gå inn på apotekkjedens hjemmeside.
 2. Når resepten er klar, gå innom et av 600 apotek for å få satt vaksinen
 3. Vent minimum 20 minutter på apoteket etter at vaksinen er satt

Apotekforeningen © 1999-2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse